โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01002398

ระยะเวลา กรกฏาคม 61 - มกราคม 62

เที่ยว

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

ทัวร์กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
16 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561 11,900 บาท 2,000 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 11,900 บาท 2,000 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
08 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 12,900 บาท 2,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call