โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG02002271

ระยะเวลา กันยายน - ธันวาคม 61

เที่ยว

หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
14 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 28,900 บาท 6,000 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 28,900 บาท 6,000 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 33,900 บาท 6,000 บาท 33,900 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค 2562 33,900 บาท 6,000 บาท 33,900 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2562 33,900 บาท 6,000 บาท 33,900 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 04 ม.ค 2562 33,900 บาท 6,000 บาท 33,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call