โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTX01003141

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มกราคม 62

เที่ยว

คุนหมิง – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง เมืองลี่เจียง –  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – *Option Show Impression Lijiang (จางอี้โหมว) * – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – เมืองฉู่โสง เมืองฉู่โสง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง

ทัวร์จีน คุนหมิง...ลี่เจียง...ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง...ลี่เจียง...ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
14 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
17 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
23 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 10,901 บาท 2,500 บาท 10,901 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 12,921 บาท 2,500 บาท 12,921 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค 2562 11,911 บาท 2,500 บาท 11,911 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 02 ม.ค 2562 12,921 บาท 2,500 บาท 12,921 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call