โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG07002976

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชงชาแบบญี่ปุ่น - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ดูประดับไฟที่ Germen Village – นาริตะ อิสระเต็มว

ทัวร์ญี่ปุ่น กระซิบรัก ผ่านลมหนาว

ทัวร์ญี่ปุ่น กระซิบรัก ผ่านลมหนาว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ม.ค 2562 - 05 ม.ค 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
02 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
05 ม.ค 2562 - 09 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
06 ม.ค 2562 - 10 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
07 ม.ค 2562 - 11 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
08 ม.ค 2562 - 12 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
12 ม.ค 2562 - 16 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
13 ม.ค 2562 - 17 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
14 ม.ค 2562 - 18 ม.ค 2562 22,900 บาท 7,000 บาท 22,900 บาท บาท บาท จอง
15 ม.ค 2562 - 19 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 22 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
19 ม.ค 2562 - 23 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
20 ม.ค 2562 - 24 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
21 ม.ค 2562 - 25 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
22 ม.ค 2562 - 26 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 24,900 บาท 7,000 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
27 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
28 ม.ค 2562 - 01 ก.พ. 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
29 ม.ค 2562 - 02 ก.พ. 2562 23,900 บาท 7,000 บาท 23,900 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
02 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
07 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
09 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 25,900 บาท 7,000 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
04 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 27,900 บาท 8,000 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call