โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTC02002344

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

เที่ยว

สนามบินนาริตะ-หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทร

ทัวร์ญี่ปุ่น สกีหน้าหนาว Free day 5 วัน 3 คืน

สกีหน้าหนาว Free day 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 27,888 บาท 8,900 บาท 27,888 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 27,888 บาท 8,900 บาท 27,888 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 27,888 บาท 8,900 บาท 27,888 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 28,888 บาท 8,900 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 28,888 บาท 8,900 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 28,888 บาท 8,900 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 28,888 บาท 8,900 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 28,888 บาท 8,900 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 29,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 29,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 31,888 บาท 8,900 บาท 31,888 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 31,888 บาท 8,900 บาท 31,888 บาท บาท บาท จอง
01 ม.ค 2562 - 05 ม.ค 2562 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
02 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
03 ม.ค 2562 - 07 ม.ค 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
05 ม.ค 2562 - 09 ม.ค 2562 24,888 บาท 8,900 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
06 ม.ค 2562 - 10 ม.ค 2562 20,888 บาท 8,900 บาท 20,888 บาท บาท บาท จอง
07 ม.ค 2562 - 11 ม.ค 2562 22,888 บาท 8,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
08 ม.ค 2562 - 12 ม.ค 2562 24,888 บาท 8,900 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call