โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTJ03003666

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

เที่ยว

ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าเลต

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 23,999 บาท 8,900 บาท 23,999 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 24,888 บาท 8,900 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
24 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 26,888 บาท 8,900 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call