โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTH02003129

ระยะเวลา พฤศจิกายน - มีนาคม 62

เที่ยว

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ DUTY FREE - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ - วัดนาริตะซัน – ช้

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SKI ฟินเวอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SKI ฟินเวอร์

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 31,999 บาท 8,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 31,999 บาท 8,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 31,999 บาท 8,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 31,999 บาท 8,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 32,999 บาท 8,000 บาท 32,999 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2561 35,999 บาท 10,000 บาท 35,999 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค 2562 35,999 บาท 10,000 บาท 35,999 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 04 ม.ค 2562 32,999 บาท 8,000 บาท 32,999 บาท บาท บาท จอง
01 ม.ค 2562 - 05 ม.ค 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
02 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
03 ม.ค 2562 - 07 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
05 ม.ค 2562 - 09 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
07 ม.ค 2562 - 11 ม.ค 2562 23,987 บาท 8,000 บาท 23,987 บาท บาท บาท จอง
08 ม.ค 2562 - 12 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
12 ม.ค 2562 - 16 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
13 ม.ค 2562 - 17 ม.ค 2562 22,987 บาท 8,000 บาท 22,987 บาท บาท บาท จอง
14 ม.ค 2562 - 18 ม.ค 2562 23,987 บาท 8,000 บาท 23,987 บาท บาท บาท จอง
15 ม.ค 2562 - 19 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 22 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
19 ม.ค 2562 - 23 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
20 ม.ค 2562 - 24 ม.ค 2562 22,987 บาท 8,000 บาท 22,987 บาท บาท บาท จอง
21 ม.ค 2562 - 25 ม.ค 2562 23,987 บาท 8,000 บาท 23,987 บาท บาท บาท จอง
22 ม.ค 2562 - 26 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 24,999 บาท 8,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
27 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 22,987 บาท 8,000 บาท 22,987 บาท บาท บาท จอง
28 ม.ค 2562 - 01 ก.พ. 2562 23,987 บาท 8,000 บาท 23,987 บาท บาท บาท จอง
29 ม.ค 2562 - 02 ม.ค 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 03 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 04 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
03 ก.พ. 2562 - 07 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
04 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
05 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
25 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 04 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
04 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 28,999 บาท 8,000 บาท 28,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call