โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT11003642

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

เที่ยว

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ -

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
31 พ.ค. 2562 - 04 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
01 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
02 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
03 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
04 มิ.ย. 2562 - 08 มิ.ย. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
05 มิ.ย. 2562 - 09 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
06 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
07 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
08 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
09 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
11 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
13 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
14 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
17 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
18 มิ.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
20 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
21 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
22 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
25 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
27 มิ.ย. 2562 - 01 ก.ค. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
28 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
29 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
06 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
12 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
15 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
16 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
25 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
26 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
07 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
14 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 21,888 บาท 7,900 บาท 21,888 บาท บาท บาท จอง
20 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
23 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 19,888 บาท 7,900 บาท 19,888 บาท บาท บาท จอง
26 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
29 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง
30 ก.ย. 2562 - 04 ต.ค. 2562 22,888 บาท 7,900 บาท 22,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call