โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTZ02002678

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นา

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING SNOW 5 วัน 3 คืน

TOKYO SPARKLING SNOW 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
09 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 23,999 บาท 8,000 บาท 23,999 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
12 ม.ค 2562 - 16 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 22 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
19 ม.ค 2562 - 23 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 03 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 04 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
02 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
07 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
09 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 25,999 บาท 8,000 บาท 25,999 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 04 มี.ค. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2561 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 26,999 บาท 8,000 บาท 26,999 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 27,999 บาท 8,000 บาท 27,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call