โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTI02002916

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

เที่ยว

ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี -

ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 26,888 บาท 9,500 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 27,888 บาท 9,500 บาท 27,888 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 27,888 บาท 9,500 บาท 27,888 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 29,888 บาท 9,500 บาท 29,888 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 38,888 บาท 9,500 บาท 3,888 บาท บาท บาท จอง
02 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 28,888 บาท 9,500 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 22 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 03 ก.พ. 2562 24,888 บาท 9,500 บาท 24,888 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 28,888 บาท 9,500 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 25,888 บาท 9,500 บาท 25,888 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 26,888 บาท 9,500 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 26,888 บาท 9,500 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 26,888 บาท 9,500 บาท 26,888 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 28,888 บาท 9,500 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 28,888 บาท 9,500 บาท 28,888 บาท บาท บาท จอง
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 29,888 บาท 9,500 บาท 29,888 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 29,888 บาท 9,500 บาท 29,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call