โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTP06002793

ระยะเวลา พฤศจิกายน - มีนาคม 62

เที่ยว

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม – เจดีย์กลาง

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน

DELUXE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
17 พ.ย. 2561 - 19 พ.ย. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
01 ธ.ค. 2561 - 03 ธ.ค. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
05 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 13,599 บาท 3,900 บาท 13,599 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 13,599 บาท 3,900 บาท 13,599 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
12 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
19 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 11,900 บาท 3,900 บาท 11,900 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 03 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 12,500 บาท 3,900 บาท 12,500 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call