โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTP06002802

ระยะเวลา ตุลาคม 61 - มีนาคม 62

เที่ยว

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1 วัน

PRAY MYANMAR 1 วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
05 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 4,999 บาท บาท 4,999 บาท บาท บาท จอง
06 ธ.ค. 2561 - 06 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
07 ม.ค 2562 - 07 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
08 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 09 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 10 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
14 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
15 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 16 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 23 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 24 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
25 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
04 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
11 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
25 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
26 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง
28 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 3,678 บาท บาท 3,678 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call