โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTH07003273

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 62 - เมษายน 62

เที่ยว

ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเอ

ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 วัน

ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
27 ก.พ. 2562 - 06 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 03 เม.ย. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
01 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562 52,900 บาท บาท 52,900 บาท บาท บาท จอง
03 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 52,900 บาท บาท 52,900 บาท บาท บาท จอง
06 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 52,900 บาท บาท 52,900 บาท บาท บาท จอง
07 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 59,900 บาท บาท 59,900 บาท บาท บาท จอง
09 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 59,900 บาท บาท 59,900 บาท บาท บาท จอง
10 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 59,900 บาท บาท 59,900 บาท บาท บาท จอง
15 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 52,900 บาท บาท 52,900 บาท บาท บาท จอง
24 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
27 เม.ย. 2562 - 04 พ.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
01 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
08 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ค. 2562 - 04 มิ.ย. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 49,900 บาท บาท 49,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call