โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG02002484

ระยะเวลา กันยายน - ธันวาคม 61

เที่ยว

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม -

ทัวร์ลาว Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 2,000 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 15,900 บาท 3,000 บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 15,900 บาท 3,000 บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 19,900 บาท 3,000 บาท 19,900 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 19,900 บาท 3,000 บาท 19,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call