โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTZ02002640

ระยะเวลา พฤศจิกายน - มีนาคม 62

เที่ยว

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
09 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
16 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
17 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
30 มี.ค. 2562 - 01 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call