โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG02002448

ระยะเวลา พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

เที่ยว

ฮ่องกง–วัดแชกง–วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง OHO..!! HONGKONG 3วัน 2 คืน

OHO..!! HONGKONG 3วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
15 พ.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561 12,888 บาท 5,000 บาท 12,888 บาท บาท บาท จอง
16 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561 12,888 บาท 5,000 บาท 12,888 บาท บาท บาท จอง
17 พ.ย. 2561 - 19 พ.ย. 2561 13,888 บาท 5,000 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561 12,888 บาท 5,000 บาท 12,888 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561 13,888 บาท 5,000 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
25 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 12,888 บาท 5,000 บาท 12,888 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ย. 2561 - 01 ธ.ค. 2561 12,888 บาท 5,000 บาท 12,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call