โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10005263

ระยะเวลา เมษายน 63

เที่ยว

ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเช็มแดง - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหั

ทัวร์เกาหลี 4วัน 2คืน

ทัวร์เกาหลี 4วัน 2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
13 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563 12,900 บาท 4,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท จอง
14 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563 10,400 บาท 4,900 บาท 10,400 บาท 10,400 บาท 10,400 บาท จอง
15 เม.ย. 2563 - 18 เม.ย. 2563 10,100 บาท 4,900 บาท 10,100 บาท 10,100 บาท 10,100 บาท จอง
16 เม.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2563 9,800 บาท 4,900 บาท 9,800 บาท 9,800 บาท 9,800 บาท จอง
17 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563 9,500 บาท 4,900 บาท 9,500 บาท 9,500 บาท 9,500 บาท จอง
18 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563 9,200 บาท 4,900 บาท 9,200 บาท 9,200 บาท 9,200 บาท จอง
19 เม.ย. 2563 - 22 เม.ย. 2563 8,900 บาท 4,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท จอง
21 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563 8,300 บาท 4,900 บาท 8,300 บาท 8,300 บาท 8,300 บาท จอง
22 เม.ย. 2563 - 25 เม.ย. 2563 8,600 บาท 4,900 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท จอง
23 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 8,900 บาท 4,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท จอง
24 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2563 8,900 บาท 4,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท จอง
25 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563 8,600 บาท 4,900 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท จอง
26 เม.ย. 2563 - 29 เม.ย. 2563 8,300 บาท 4,900 บาท 8,300 บาท 8,300 บาท 8,300 บาท จอง
27 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563 8,600 บาท 4,900 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท 8,600 บาท จอง
28 เม.ย. 2563 - 01 พ.ค. 2563 8,900 บาท 4,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท จอง
29 เม.ย. 2563 - 02 พ.ค. 2563 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท จอง
30 เม.ย. 2563 - 03 พ.ค. 2563 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call