โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTS02003221

ระยะเวลา มีนาคม 62 - เมษายน 62

เที่ยว

อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
30 มี.ค. 2562 - 03 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
31 มี.ค. 2562 - 04 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
01 เม.ย. 2562 - 05 เม.ย. 2562 15,999 บาท 500 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
02 เม.ย. 2562 - 06 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
03 เม.ย. 2562 - 07 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
04 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
06 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
07 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
08 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
09 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 19,999 บาท 5,000 บาท 19,999 บาท บาท บาท จอง
10 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 21,999 บาท 5,000 บาท 21,999 บาท บาท บาท จอง
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 24,999 บาท 5,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 24,999 บาท 5,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 24,999 บาท 5,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 24,999 บาท 5,000 บาท 24,999 บาท บาท บาท จอง
14 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562 21,999 บาท 5,000 บาท 21,999 บาท บาท บาท จอง
15 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
16 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
18 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
19 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
20 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
21 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
23 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
24 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
25 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
26 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
27 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
28 เม.ย. 2562 - 02 พ.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
29 เม.ย. 2562 - 03 พ.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
30 เม.ย. 2562 - 04 พ.ค. 2562 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call