โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTH01002939

ระยะเวลา พฤศจิกายน 61 - กุมภาพัน 62

เที่ยว

ไร่สตรอเบอร์รี่ - ไร่องุ่น ซันมอรู– สะพานกระจกแก้ว เล่นสกี - สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก – ย่านอิกซอนดง – SM DUTY FREEE RUNNINGMAN THEME PARK – ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร - ตล

ทัวร์เกาหลี HIKOREA WINTER

HIKOREA WINTER

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 ม.ค 2562 - 26 ม.ค 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
27 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 16,900 บาท 5,900 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
28 ม.ค 2562 - 01 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
29 ม.ค 2562 - 02 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 03 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 04 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
02 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
03 ก.พ. 2562 - 07 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
04 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
05 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
07 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
09 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 16,900 บาท 5,900 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 16,900 บาท 5,900 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 17,900 บาท 5,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
28 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 18,900 บาท 5,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call