โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10002057

ระยะเวลา มีนาคม 61 - พฤษภาคม 62

เที่ยว

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุน

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING

JEJU SPECIAL SPRING

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 11,800 บาท 4,900 บาท 11,800 บาท บาท บาท จอง
25 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
28 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 01 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
30 มี.ค. 2562 - 02 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
31 มี.ค. 2562 - 03 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
01 เม.ย. 2562 - 04 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
02 เม.ย. 2562 - 05 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
03 เม.ย. 2562 - 06 เม.ย. 2562 13,300 บาท 4,900 บาท 13,300 บาท บาท บาท จอง
04 เม.ย. 2562 - 07 เม.ย. 2562 14,900 บาท 4,900 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
05 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562 18,900 บาท 4,900 บาท 18,900 บาท บาท บาท จอง
06 เม.ย. 2562 - 09 เม.ย. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
07 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 13,000 บาท 4,900 บาท 13,000 บาท บาท บาท จอง
08 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
09 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
10 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
12 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 21,900 บาท 4,900 บาท 21,900 บาท บาท บาท จอง
13 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 20,900 บาท 4,900 บาท 20,900 บาท บาท บาท จอง
16 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 11,800 บาท 4,900 บาท 11,800 บาท บาท บาท จอง
17 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562 11,800 บาท 4,900 บาท 11,800 บาท บาท บาท จอง
18 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 11,800 บาท 4,900 บาท 11,800 บาท บาท บาท จอง
19 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 11,800 บาท 4,900 บาท 11,800 บาท บาท บาท จอง
20 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 11,500 บาท 4,900 บาท 11,500 บาท บาท บาท จอง
21 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
22 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
23 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
24 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2561 11,600 บาท 4,900 บาท 11,600 บาท บาท บาท จอง
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
28 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
29 เม.ย. 2562 - 02 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
30 เม.ย. 2562 - 03 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
01 พ.ค. 2562 - 04 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
04 พ.ค. 2562 - 07 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
05 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
06 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
07 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
08 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
12 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 12,900 บาท 4,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 10,900 บาท 4,900 บาท 10,900 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 11,300 บาท 4,900 บาท 11,300 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call