โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10002143

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มกราคม 62

เที่ยว

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค – ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังก

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER

JEJU SPECIAL WINTER

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
02 ธ.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
03 ธ.ค. 2561 - 06 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
05 ธ.ค. 2561 - 08 ธ.ค. 2561 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 19,700 บาท 4,900 บาท 19,700 บาท บาท บาท จอง
09 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
10 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
12 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
17 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2562 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 14,100 บาท 4,900 บาท 14,100 บาท บาท บาท จอง
23 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 14,100 บาท 4,900 บาท 14,100 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 27 ม.ค 2562 14,100 บาท 4,900 บาท 14,100 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 19,700 บาท 4,900 บาท 19,700 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 22,700 บาท 4,900 บาท 22,700 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 21,700 บาท 4,900 บาท 21,700 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 19,700 บาท 4,900 บาท 19,700 บาท บาท บาท จอง
01 ม.ค 2562 - 04 ม.ค 2562 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท บาท บาท จอง
02 ม.ค 2562 - 05 ม.ค 2562 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท บาท บาท จอง
03 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 07 ม.ค 2562 13,400 บาท 4,900 บาท 13,400 บาท บาท บาท จอง
05 ม.ค 2562 - 08 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
06 ม.ค 2562 - 09 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
07 ม.ค 2562 - 10 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
08 ม.ค 2562 - 11 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 12 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
12 ม.ค 2562 - 15 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
13 ม.ค 2562 - 16 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
14 ม.ค 2562 - 17 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
15 ม.ค 2562 - 18 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 19 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
19 ม.ค 2562 - 22 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
20 ม.ค 2562 - 23 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
21 ม.ค 2562 - 24 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
22 ม.ค 2562 - 25 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 26 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
27 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
28 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
29 ม.ค 2562 - 01 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 02 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 03 ม.ค 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 04 ก.พ. 2562 13,700 บาท 4,900 บาท 13,700 บาท บาท บาท จอง
03 ก.พ. 2562 - 07 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
04 ก.พ. 2562 - 07 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
05 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
07 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
09 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
10 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
11 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
13 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
14 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
17 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
18 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
19 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562 12,100 บาท 4,900 บาท 12,100 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 12,400 บาท 4,900 บาท 12,400 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 12,700 บาท 4,900 บาท 12,700 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call