โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTC01003289

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - เมษายน 62

เที่ยว

เกาะนามิ I ปั่น RAIL BIKE I สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน สตอร์วเบอรีฟาร์ม I วัดวาวูจอง

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER’S SOUL

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER’S SOUL

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ม.ค 2562 - 25 ม.ค 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
22 ม.ค 2562 - 26 ม.ค 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
23 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 29 ม.ค 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 17 ม.ค 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
26 ม.ค 2562 - 30 ม.ค 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
27 ม.ค 2562 - 31 ม.ค 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
31 ม.ค 2562 - 04 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
01 ก.พ. 2562 - 05 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
07 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
08 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
11 ก.พ. 2562 - 05 ม.ค 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
25 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 01 ก.พ. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 04 มี.ค. 2562 17,900 บาท บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
04 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
24 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 14,900 บาท บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
26 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
28 มี.ค. 2562 - 01 เม.ย. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 02 เม.ย. 2562 16,900 บาท บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
30 เม.ย. 2562 - 03 เม.ย. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง
01 พ.ค. 2562 - 04 เม.ย. 2562 15,900 บาท บาท 15,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call