โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTS05003897

ระยะเวลา พฤษภาคม - กันยายน 62

เที่ยว

อินชอน - เกาะนามิ - N Seoul Tower - DDP LED Rose Garden Bongeunsa Temple - (Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - หมู่บ้านบุคชอน + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outle

ทัวร์เกาหลี SUMMER SEOUL 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี SUMMER SEOUL 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
28 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
30 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
03 ก.ย. 2562 - 07 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
09 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
12 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
15 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 14,888 บาท 5,900 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
18 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
24 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง
27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 15,888 บาท 5,900 บาท 15,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call