โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTH02002730

ระยะเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 61

เที่ยว

หมู่บ้านแกะสลักหิน – ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง

ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี 3 วัน 2 คืน

HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
17 พ.ย. 2561 - 19 พ.ย. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
18 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
19 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 7,999 บาท 2,500 บาท 7,999 บาท บาท บาท จอง
20 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
21 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
25 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
27 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 9,999 บาท 2,500 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ย. 2561 - 01 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
01 ธ.ค. 2561 - 03 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
02 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
03 ธ.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
04 ธ.ค. 2561 - 06 ธ.ค. 2561 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
05 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
06 ธ.ค. 2561 - 08 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
08 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
09 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
10 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
11 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
12 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
17 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
18 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 10,999 บาท 2,500 บาท 10,999 บาท บาท บาท จอง
24 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 13,999 บาท 2,500 บาท 13,999 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 13,999 บาท 2,500 บาท 13,999 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 16,999 บาท 2,500 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 17,999 บาท 2,500 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 18,999 บาท 2,500 บาท 18,999 บาท บาท บาท จอง
31 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 18,999 บาท 2,500 บาท 18,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call