โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTP06002813

ระยะเวลา พฤศจิกายน - มีนาคม 62

เที่ยว

ดานัง - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ เว้ - พระราชวังโบราณ – ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไ

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน

WORLD HERRITAGE VIETNAM << ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
06 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 3,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
08 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 14,500 บาท 3,900 บาท 14,500 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 3,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 3,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 13,900 บาท 3,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
04 ม.ค 2562 - 07 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
11 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
18 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
25 ม.ค 2562 - 28 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,900 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call