โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10003815

ระยะเวลา มีนาคม - พฤษภาคม 62

เที่ยว

หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั

ทัวร์โปรโมชั่น BUSAN PLUS + JOY SPRING

ทัวร์โปรโมชั่น BUSAN PLUS + JOY SPRING

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
28 เม.ย. 2562 - 01 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
29 เม.ย. 2562 - 02 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
01 พ.ค. 2562 - 04 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
02 พ.ค. 2562 - 05 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
03 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
04 พ.ค. 2562 - 07 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
05 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
06 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
07 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
08 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
09 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
12 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 16,900 บาท 4,900 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 16,900 บาท 4,900 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 12,300 บาท 4,900 บาท 12,300 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 12,600 บาท 4,900 บาท 12,600 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ค. 2562 - 02 มิ.ย. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง
31 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 13,900 บาท 4,900 บาท 13,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call