โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01003402

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซ

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call