โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01002408

ระยะเวลา พฤศจิกายน - มกราคม 62

เที่ยว

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)– วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
29 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
06 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 14,900 บาท 3,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
27 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 16,900 บาท 5,000 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
03 ม.ค 2562 - 06 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
10 ม.ค 2562 - 13 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call