โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG02002231

ระยะเวลา กันยายน - ตุลาคม 61

เที่ยว

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์ เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะร

ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน

อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
08 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 22,900 บาท 5,000 บาท 22,900 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 21,900 บาท 5,000 บาท 21,900 บาท บาท บาท จอง
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 20,900 บาท 5,000 บาท 20,900 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 22,900 บาท 5,000 บาท 22,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call