โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTA03001313

ระยะเวลา พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

เที่ยว

ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น –

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน

ไต้หวันชะนี มีแรง 4 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 23,333 บาท 3,900 บาท 23,333 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 26,333 บาท 3,900 บาท 26,333 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 25,333 บาท 3,900 บาท 25,333 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 25,333 บาท 3,900 บาท 25,333 บาท บาท บาท จอง
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 25,333 บาท 3,900 บาท 25,333 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 25,333 บาท 3,900 บาท 25,333 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call