โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTA03001315

ระยะเวลา พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

เที่ยว

ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET วัดจูหลินซาน – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - น้ำตกซือเฟิ่น – ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - จีหลงไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIU อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน

ไต้หวันนกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 พ.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 22,333 บาท 3,900 บาท 22,333 บาท บาท บาท จอง
02 ธ.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561 25,333 บาท 3,900 บาท 25,333 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 24,333 บาท 3,900 บาท 24,333 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 24,333 บาท 3,900 บาท 24,333 บาท บาท บาท จอง
25 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 24,333 บาท 3,900 บาท 24,333 บาท บาท บาท จอง
26 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 24,333 บาท 3,900 บาท 24,333 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call