โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTF03003554

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 16,500 บาท 2,500 บาท 16,500 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 17,500 บาท 2,500 บาท 17,500 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 17,500 บาท 2,500 บาท 17,500 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 17,500 บาท 2,500 บาท 17,500 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 17,500 บาท 2,500 บาท 17,500 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 01 เม.ย. 2562 17,500 บาท 2,500 บาท 17,500 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call