โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01003405

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)–วัดหลงซาน –ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
28 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 12,900 บาท 3,000 บาท 12,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call