โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01002407

ระยะเวลา สิงหาคม 61 - มกราคม 62

เที่ยว

สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●หนานโถว● วัดจงไถซานซื่อ ●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้ เจียอี้ ●อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อุทยานเย๋หลิ่

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน

ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 พ.ย. 2561 - 26 พ.ย. 2561 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ย. 2561 - 03 ธ.ค. 2561 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
12 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
09 ม.ค 2562 - 14 ม.ค 2562 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
16 ม.ค 2562 - 21 ม.ค 2562 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง
30 ม.ค 2562 - 04 ก.พ. 2562 17,900 บาท 4,900 บาท 17,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call