โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTI02002915

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

เที่ยว

เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน

ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
29 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 13,888 บาท 4,500 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
01 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 13,888 บาท 4,500 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
17 ม.ค 2562 - 20 ม.ค 2562 13,888 บาท 4,500 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
24 ม.ค 2562 - 27 ม.ค 2562 13,888 บาท 4,500 บาท 13,888 บาท บาท บาท จอง
15 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 14,888 บาท 4,500 บาท 14,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call