โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTV01003415

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

เที่ยว

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์

ทัวร์ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
02 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
16 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
26 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 14,777 บาท 5,500 บาท 14,777 บาท บาท บาท จอง
03 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562 18,888 บาท 5,500 บาท 18,888 บาท บาท บาท จอง
05 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 18,888 บาท 5,500 บาท 18,888 บาท บาท บาท จอง
06 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 17,777 บาท 5,500 บาท 17,777 บาท บาท บาท จอง
09 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 18,888 บาท 5,500 บาท 18,888 บาท บาท บาท จอง
10 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 19,999 บาท 5,500 บาท 19,999 บาท บาท บาท จอง
11 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 20,999 บาท 5,500 บาท 20,999 บาท บาท บาท จอง
12 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 23,999 บาท 5,500 บาท 23,999 บาท บาท บาท จอง
14 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 18,888 บาท 5,500 บาท 18,888 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call