โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTV01003416

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

เที่ยว

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุ

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์อาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN 5 วัน 3 คืน มหัศจรรย์อาลีซาน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
28 ก.พ. 2562 - 04 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 13,333 บาท 4,500 บาท 13,333 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call