โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTZ02002648

ระยะเวลา พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

เที่ยว

สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4 คืน

T-DED MISTER TAIWAN 6วัน 4 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
23 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 05 ธ.ค. 2561 17,999 บาท 5,000 บาท 17,999 บาท บาท บาท จอง
08 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 16,999 บาท 5,000 บาท 16,999 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
16 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 15,999 บาท 5,000 บาท 15,999 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค 2562 22,999 บาท 7,000 บาท 22,999 บาท บาท บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค 2562 22,999 บาท 7,000 บาท 22,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call