โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTZ02002680

ระยะเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 61

เที่ยว

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
17 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 12,999 บาท 4,000 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 12,999 บาท 4,000 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 12,999 บาท 4,000 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 13,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท บาท บาท จอง
08 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท บาท บาท จอง
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 13,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท บาท บาท จอง
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท บาท บาท จอง
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 14,999 บาท 5,000 บาท 14,999 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 20,999 บาท 6,500 บาท 20,999 บาท บาท บาท จอง
29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค 2562 20,999 บาท 6,500 บาท 20,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call