โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTV01003417

ระยะเวลา มกราคม 62 - เมษายน 62

เที่ยว

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
27 ก.พ. 2562 - 02 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 9,999 บาท 3,000 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 9,999 บาท 3,000 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 9,999 บาท 3,000 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 9,999 บาท 3,000 บาท 9,999 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
31 มี.ค. 2562 - 03 เม.ย. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
31 มี.ค. 2562 - 03 ม.ค 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
02 เม.ย. 2562 - 05 เม.ย. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
23 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call