โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTG02002240

ระยะเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 61

เที่ยว

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยาน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ธ.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561 21,900 บาท 5,800 บาท 21,900 บาท บาท บาท จอง
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 21,900 บาท 5,800 บาท 21,900 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 02 ธ.ค. 2561 21,900 บาท 5,800 บาท 21,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call