โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTF03003082

ระยะเวลา ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

เที่ยว

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 11,999 บาท 2,500 บาท 11,999 บาท บาท บาท จอง
01 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2562 - 01 มี.ค. 2562 12,999 บาท 2,500 บาท 12,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call