โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTB01002406

ระยะเวลา สิงหาคม 61 - มกราคม 62

เที่ยว

สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●ถนนคนเดินซ

ทัวร์ไต้หวัน Taipei 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taipei 5 วัน 3 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
23 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
25 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
07 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 16,900 บาท 6,000 บาท 16,900 บาท บาท บาท จอง
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 14,900 บาท 4,000 บาท 14,900 บาท บาท บาท จอง
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค 2562 19,900 บาท 6,000 บาท 19,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call