โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTV01003418

ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 62

เที่ยว

อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกต ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 9999 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 9999 4 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
26 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
10 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 10,555 บาท 3,000 บาท 10,555 บาท บาท บาท จอง
17 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 11,111 บาท 3,000 บาท 11,111 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call