โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTC02004420

ระยะเวลา มิถุนายน - กันยายน 62

เที่ยว

เซิ่นเจิ้นรถโค้ช - วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง - สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซ

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
23 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
30 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
04 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
07 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
14 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
15 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
16 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
18 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
21 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
25 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 9,999 บาท 3,500 บาท 9,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท จอง
29 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
04 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
08 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
12 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 8,999 บาท 3,500 บาท 8,900 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
18 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
25 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
29 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
01 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
05 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
08 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
15 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
22 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง
26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 6,999 บาท 3,500 บาท 6,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท จอง
29 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 7,999 บาท 3,500 บาท 7,999 บาท 10,999 บาท 10,999 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call