โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTS06005093

ระยะเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 62

เที่ยว

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ

เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2คืน

เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
22 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 11,900 บาท 3,500 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 10,900 บาท จอง
08 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 11,900 บาท 3,500 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 10,900 บาท จอง
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 11,900 บาท 3,500 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 10,900 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 07 ธ.ค. 2562 12,900 บาท 3,500 บาท 12,900 บาท 12,900 บาท 11,900 บาท จอง
08 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 13,900 บาท 3,500 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท จอง
28 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 13,900 บาท 3,500 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 16,900 บาท 3,500 บาท 16,900 บาท 16,900 บาท 15,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call