โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT11004016

ระยะเวลา พฤษภาคม - สิงหาคง 62

เที่ยว

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์ เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพร

ทัวร์ตุรกี ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

ทัวร์ตุรกี ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
02 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
06 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
07 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
09 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
12 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
14 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
18 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
19 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
20 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
22 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
24 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
28 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
30 พ.ค. 2562 - 07 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
02 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
06 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
09 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
10 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
11 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
13 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
15 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
16 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
17 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
18 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
19 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
24 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
25 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
26 มิ.ย. 2562 - 04 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
27 มิ.ย. 2562 - 05 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
29 มิ.ย. 2562 - 07 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
30 มิ.ย. 2562 - 08 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
01 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
02 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
03 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
04 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
06 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
07 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
08 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
10 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
16 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
22 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง
24 ก.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 31,999 บาท 9,000 บาท 31,999 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call