โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT11004567

ระยะเวลา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

เที่ยว

เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซั

HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน

HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 27,888 บาท 7,900 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท จอง
13 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 27,888 บาท 7,900 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท จอง
16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 27,888 บาท 7,900 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท จอง
26 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
27 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 26,888 บาท 7,900 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท 26,888 บาท จอง
28 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 25,888 บาท 7,900 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
29 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 25,888 บาท 7,900 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
30 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 25,888 บาท 7,900 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
31 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562 25,888 บาท 7,900 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
04 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
05 พ.ย. 2562 - 09 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
07 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
11 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
12 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
14 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
18 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
21 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง
22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 23,888 บาท 7,900 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท 23,888 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call