โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT11004568

ระยะเวลา พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

เที่ยว

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมือ

HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน

HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
25 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 25,888 บาท 8,900 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท 25,888 บาท จอง
26 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 29,888 บาท 8,900 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท จอง
27 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 29,888 บาท 8,900 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท จอง
28 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562 29,888 บาท 8,900 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท จอง
29 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 29,888 บาท 8,900 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท จอง
30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
01 ธ.ค. 2562 - 06 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
02 ธ.ค. 2562 - 07 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
03 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
04 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
05 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
06 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
07 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
08 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
09 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
10 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 32,888 บาท 8,900 บาท 32,888 บาท 32,888 บาท 32,888 บาท จอง
11 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
12 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
13 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
14 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
15 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
16 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
17 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
18 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
19 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
20 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
21 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
22 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562 30,888 บาท 8,900 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท จอง
23 ธ.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562 33,888 บาท 8,900 บาท 33,888 บาท 33,888 บาท 33,888 บาท จอง
24 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 33,888 บาท 8,900 บาท 33,888 บาท 33,888 บาท 33,888 บาท จอง
25 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 35,888 บาท 8,900 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท จอง
26 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 35,888 บาท 8,900 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท จอง
27 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 39,888 บาท 8,900 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท จอง
28 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค 2563 39,888 บาท 8,900 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท จอง
29 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค 2563 39,888 บาท 8,900 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท จอง
29 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค 2563 42,888 บาท 8,900 บาท 42,888 บาท 42,888 บาท 42,888 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค 2563 39,888 บาท 8,900 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท จอง
30 ธ.ค. 2562 - 04 ม.ค 2563 42,888 บาท 8,900 บาท 42,888 บาท 42,888 บาท 42,888 บาท จอง
31 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค 2563 35,888 บาท 8,900 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call