โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTT10005256

ระยะเวลา ตุลาคม 62

เที่ยว

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet - ยงดูอัมร็อค

hot pro jeju in october 4วัน

hot pro jeju in october 4วัน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562 6,900 บาท 4,900 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท จอง
02 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 7,000 บาท 4,900 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท จอง
02 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
03 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
04 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
05 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 7,000 บาท 4,900 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท จอง
05 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
06 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 7,000 บาท 4,900 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท จอง
06 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
07 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 7,000 บาท 4,900 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท จอง
07 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
08 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 7,000 บาท 4,900 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท จอง
08 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
09 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
13 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
14 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
15 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
16 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
17 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 7,700 บาท 4,900 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท จอง
18 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 7,700 บาท 4,900 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท จอง
19 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
20 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
21 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
22 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 8,500 บาท 4,900 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท จอง
23 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
24 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 7,700 บาท 4,900 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท จอง
25 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 7,700 บาท 4,900 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท จอง
26 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
27 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
28 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
29 ต.ค. 2562 - 01 พ.ย. 2562 7,300 บาท 4,900 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท 7,300 บาท จอง
30 ต.ค. 2562 - 02 พ.ย. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง
31 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 7,500 บาท 4,900 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2019 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call